Primer

Grundfärg, även känd som primer, används för att skydda ytor mot rost eller för att skapa ett bra fäste på ytor som ren plast eller glasfiber. Men för att uppnå en perfekt yta bör du lägga på en slipgrund eller vått-i-vått grund innan du börjar lackera. Vissa grundfärger kan appliceras direkt på ytan, men de är inte fyllande och kan orsaka ojämnheter som kan synas igenom lacken. Här är några exempel på olika typer av grundfärger och vilka områden de passar bäst för:

  • Rostskyddande grundfärg: används för att skydda ytor mot rost, t.ex. på gamla bilar eller metallföremål som exponeras för fukt.
  • Rostskyddande och fyllande grundfärg: fungerar både som rostskydd och som fyllning för mindre repor och skador på ytan.
  • Fyllande grundfärg: används för att täcka större repor och skador på ytan, men ger inte samma skydd mot rost som en rostskyddande grundfärg.

Det är viktigt att välja rätt typ av grundfärg för det område du vill använda den på för att uppnå det bästa resultatet.