Metallic- och Pearllack

Metallic och pearlbasfärg, Spruta första skiktet tunnare, så att grunden fortfarande lyser igenom. Efter en kort torktid, när första skiktet blivit matt så kan du lägga skikt två. Skikt två lägger du ett fullt skikt, dvs ska täcka grunden helt.

OM det är en dåligt täckande kulör kan du lägga ett tredje skikt efter en torktid på ca 15 -20 min eller när färgen åter blivit matt. Sedan vänta ca 20 min till färgen åter är matt och lägg på klarlack. Det går inte att spä ut denna för jämnare övergång, utan använd ”fade-in” teknik, se youtube för exempel.


Basfärg

Basfärgerna väljs oftast när det är en metallic eller pearlfärg som ska lackeras. Men dessa går även att få som t ex RAL eller annan solid.

Förtunning

Bilfärgen ska blandas ut med rätt mängd förtunning.